Pobieranie podatków z platformy handlowej (Marketplace)

Moderator rynku (Marketplace Facilitator) to określenie biznesu, który zawiera umowy ze sprzedawcami zewnętrznych w celu promowania sprzedaży ich własności fizycznej, towarów cyfrowych i usług za pośrednictwem platformy handlowej. W związku z tym Chrono24 jest uznawany za moderatora rynku ułatwiającego sprzedaż osobom trzecim za pośrednictwem globalnych rynków Chrono24.

Ustawodawstwo dotyczące moderatora rynku to zbiór przepisów, które przenoszą obowiązek pobierania i przekazywania podatku od sprzedawcy, będącego stroną trzecią, na moderatora rynku. Jako moderator rynku, Chrono24 będzie teraz odpowiadać za obliczanie, pobieranie, przekazywanie i zwrot podatku stanowego od sprzedaży dokonywanej przez sprzedawców zewnętrznych w odniesieniu do transakcji przeznaczonych do stanów, w których obowiązują przepisy dotyczące moderatora rynku i/lub pobierania podatków z platformy handlowej (Marketplace Collection). W niektórych stanach podatki lokalne nie są uwzględnione w przepisach dotyczących moderatora rynku; Chrono24 nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Ustawodawstwo dotyczące moderatora rynku obecnie obowiązuje w następujących stanach:

Stan Data wejścia w życie Ustawodawstwo dotyczące moderatora rynku
Alabama 2019-01-01 https://revenue.alabama.gov/2018/07/03/ador-announces-sales-and-use-tax-guidance-for-online-sellers/
Alaska 2019-01-01

Aby zapoznać się z listą jurysdykcji/gmin, które wprowadziły pobieranie podatku z platformy handlowej, odwiedź poniższy link:

https://arsstc.org
Arizona 2019-10-01 https://azdor.gov/news-events-notices/news/new-tpt-law-remote-sellers-and-marketplace-facilitators-starting-october-1
Arkansas 2019-07-01 https://www.dfa.arkansas.gov/excise-tax/sales-and-use-tax/arkansas-remote-seller-frequently-asked-questions-faqs
California 2019-10-01 https://www.cdtfa.ca.gov/industry/MPFAct.htm
Colorado 2019-10-01

Ustawodawstwo nie obejmuje podatku od sprzedaży i użytkowania na terenie miasta Kolorado od sprzedaży stron trzecich, jeśli miasto nie przyjęło odpowiedniego rozporządzenia w sprawie moderatora rynku.

https://leg.colorado.gov/bills/hb19-1240
Connecticut 2018-12-01 https://portal.ct.gov/-/media/DRS/Publications/OCG/OCG-8.pdf?la=en
DC 2019-04-01 https://otr.cfo.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/otr/page_content/attachments/Wayfair%20Response%20Notice%20%281%202%202019%29_0.pdf
Georgia 2020-04-01

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Georgia Departamentem Podatkowym

https://dor.georgia.gov
Hawaii 2020-01-01 https://tax.hawaii.gov/
Idaho 2019-06-01 https://tax.idaho.gov/n-feed.cfm?idd=4279
Illinois 2020-01-01

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Illinois Departamentem Podatkowym

Ustawodawstwo nie obejmuje podatku od sprzedaży pochodzenia i podatku z tytułu użytkowania od sprzedaży stron trzecich.

Indiana 2019-07-01

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Indiana Departamentem Podatkowym

https://www.in.gov/dor/
Iowa 2019-01-01 https://tax.iowa.gov/south-dakota-v-wayfair
Kentucky 2020-07-01 https://revenue.ky.gov/Pages/index.aspx
Louisiana 2020-07-01

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Louisiana Departamentem Podatkowym

https://revenue.louisiana.gov/
Maine 2019-10-01 https://legislature.maine.gov/legis/bills/getPDF.asp?paper=HP1064&item=1&snum=129
Maryland 2019-10-01

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Kontrolerem Maryland

https://taxes.marylandtaxes.gov/default.shtml
Massachusetts 2019-10-01 https://www.mass.gov/info-details/remote-seller-and-marketplace-facilitator-faqs
Michigan 2020-01-01

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Michigan Departamentem Skarbu (Department of Treasury)

https://www.michigan.gov/treasury/
Minnesota 2018-10-01 https://www.revenue.state.mn.us/sales-tax-update-marketplace-providers
Mississippi 2020-07-01

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Mississippi Departamentem Podatkowym

https://www.dor.ms.gov/Business/Pages/Sales-Use-Tax-landing.aspx
Nebraska 2019-04-01

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Nebraska Departamentem Podatkowym

https://www.revenue.nebraska.gov/index.html
Nevada 2019-10-01

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Nevada Departamentem Opodatkowania (Department of Taxation)

https://tax.nv.gov/
New Jersey 2018-11-01 https://www.state.nj.us/treasury/taxation/index.shtml
New Mexico 2019-07-01 http://www.tax.newmexico.gov/
New York 2019-06-01

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z New York Departamentem Opodatkowania i Finansów (Department of Taxation and Finance)

https://www.tax.ny.gov/default.htm
North Carolina 2020-02-01

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z North Carolina Departamentem Podatkowym

https://www.ncdor.gov/
North Dakota 2019-10-01

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z North Dakota Urzędem Podatkowym (Tax Commissioner)

https://www.nd.gov/tax/
Ohio 2019-09-01

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Ohio Departamentem Komisji Podatkowej (Department of Tax Commission)

https://www.tax.ohio.gov/
Oklahoma 2018-07-01

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Oklahoma Komisją Podatkową (Tax Commission)

https://www.ok.gov/tax
Pennsylvania 2018-04-01 https://www.revenue.pa.gov/Pages/default.aspx
PuertoRico 2020-07-01

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Portoryko Departamentem Skarbu (Department of Treasury)

http://www.hacienda.gobierno.pr/
Rhode Island 2019-07-01 http://www.tax.ri.gov/Advisory/ADV_2019_11.pdf
South Carolina 2019-04-29

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z South Carolina Departamentem Podatkowym

https://dor.sc.gov/
Texas 2019-10-01

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Texas Kontrolerem Rachunków Publicznych (Comptroller of Public Accounts)

https://comptroller.texas.gov/
Utah 2019-10-01

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Utah Departamentem Komisji Podatkowej (Department of Tax Commission)

https://tax.utah.gov/)
Vermont 2019-06-07

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Vermont Departamentem Opodatkowania (Department of Taxation)

https://tax.vermont.gov/
Virginia 2019-07-01 https://www.tax.virginia.gov/remote-sellers-marketplace-facilitators-economic-nexus
Washington 2018-01-01 https://dor.wa.gov/find-taxes-rates/retail-sales-tax/tax-obligation-marketplace-facilitators
West Virginia 2019-07-01 https://public.wvtax.gov/Business/SalesAndUseTax/ECommerce/MarketplaceFacilitators/Pages/MarketplaceFacilitators.aspx
Wisconsin 2020-01-01

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Wisconsin Departamentem Podatkowym

https://www.revenue.wi.gov/pages/home.aspx