Logowanie lub rejestracja

Mieszkańcy stanu Kalifornia znajdą tutaj naszą Politykę prywatności CCPA

Polityka prywatności

Nazwa i dane kontaktowe jednostki odpowiedzialnej za przetwarzanie danych osobowych oraz zakładowego inspektora ochrony danych osobowych

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych przez:

Jednostka odpowiedzialna: firma Chrono24 GmbH (zwana dalej „Chrono24“)
Haid-und-Neu-Str. 18, 76131 Karlsruhe

E-mail:
Telefon: +49 (0)721 96693-0
Faks: +49 (0)721 96693-990

Zakładowy inspektor ochrony danych osobowych firmy Chrono24 jest dostępny pod powyższym adresem, do wiadomości Działu Ochrony Danych, bądź pod .

Pozyskiwanie i przechowywanie danych osobowych oraz sposób i cel ich wykorzystywania

a) Podczas wizyty na naszej stronie internetowej

Przy wywołaniu naszej strony internetowej Chrono24 przeglądarka internetowa działająca na Państwa urządzeniu końcowym automatycznie przesyła informacje na serwer naszej strony internetowej. Informacje te są tymczasowo zapisywane w tak zwanym pliku dziennika. Bez Państwa udziału pozyskiwane są przy tym i po upływie 20 tygodni automatycznie usuwane następujące informacje:

 • adres IP komputera wysyłającego zapytanie,
 • data i godzina wejścia na stronę,
 • nazwa i adres URL wywołanego pliku,
 • strona internetowa, z której nastąpiło wejście (URL referrer),
 • id sesji,
 • nagłówek identyfikujący User-Agent,
 • używana przeglądarka internetowa i ew. system operacyjny Państwa komputera oraz nazwa Państwa dostawcy usługi dostępu do Internetu.

Wyszczególnione dane są przez nas przetwarzane w następujących celach:

 • zapewnienie sprawnego nawiązywania połączenia ze stroną internetową,
 • zapewnienie wygodnego użytkowania naszej strony internetowej i optymalizacja naszej platformy,
 • zapewnienie i analizowanie bezpieczeństwa i stabilności naszego systemu,
 • wykrywanie i blokowanie ataków na naszą stronę internetową oraz
 • pozostałe wewnętrzne cele statystyczne i administracyjne.

Z zasady nie wykorzystujemy pozyskiwanych danych w celu identyfikacji Państwa osoby. Jednak w przypadku ataku na naszą infrastrukturę sieciową pozyskany przez nas Państwa adres IP jest poddawany analizie celem dochodzenia lub odpierania roszczeń prawnych.

Przetwarzanie danych osobowych opiera się na naszych uzasadnionych interesach zgodnie z art. 6 ust. 1, str. 1 lit. f RODO. Nasze uzasadnione interesy wynikają z wyżej wymienionych celów pozyskiwania danych.

Ponadto podczas wizyty na naszej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookie oraz internetowe usługi analityczne. Dokładniejsze objaśnienia na ten temat znajdą Państwo w punktach 4 i 5 niniejszej Polityki prywatności.

b) Podczas rejestracji jako użytkownik naszej platformy

Na naszej platformie kupujący, sprzedawcy prywatni i profesjonalni mogą utworzyć konto użytkownika. Do założenia konta użytkownika obligatoryjnie wymagane jest podanie danych wymienionych w punktach i), ii) oraz iii). Dane te są przetwarzane,

 • aby można było zidentyfikować Państwa jako naszego kontrahenta,
 • celem zawierania, redagowania treści, finalizowania i zmieniania stosunków umownych z Państwem dotyczących korzystania z naszej platformy i oferowanych na niej usług,
 • w celu sprawdzania wiarygodności wprowadzonych danych,
 • w celu ew. koniecznego nawiązania kontaktu z Państwem w razie pytań oraz
 • w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń wobec Państwa.

Przetwarzanie danych wyszczególnionych w punktach i), ii) oraz iii) odbywa się na Państwa żądanie i zgodnie z art. 6 ust. 1 str. 1 lit. b RODO w wyżej wymienionych celach jest ono niezbędne do korzystania z platformy, a tym samym do wykonania umowy oraz przeprowadzenia działań przedumownych.

W zależności od typu konta użytkownika częściowo mają Państwo możliwość dobrowolnego przekazywania informacji. Przetwarzanie takich dobrowolnie przekazanych informacji opiera się na naszych uzasadnionych interesach zgodnie z art. 6 ust. 1, str. 1 lit. f RODO. Informacje te służą usprawnieniu kontaktowania się z Państwem oraz zapewnieniu szybkiego odpowiadania na ewentualne pytania.

Po usunięciu Państwa konta użytkownika Państwa dane zostaną automatycznie usunięte w celu uniemożliwienia ich dalszego wykorzystywania, chyba że zgodnie z artykułem 6 ust. 1 str. 1 lit. c RODO ze względu na nałożony przez prawo podatkowe i handlowe obowiązek przechowywania i dokumentacji (wynikający z kodeksu handlowego, kodeksu karnego lub ordynacji podatkowej) jesteśmy zobowiązani do dłuższego przechowywania danych lub uzyskaliśmy Państwa zgodę na dłuższe przechowywanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 str. 1 lit. a RODO.

i) Konto użytkownika myChrono24

Do zarejestrowania się jako użytkownik (kupujący) i założenia konta użytkownika obligatoryjnie wymagane jest podanie następujących danych:

 • aktualny adres e-mail i
 • dowolnie wybrane przez siebie hasło.

Te dane służą jako dane logowania na konto użytkownika.

Dodatkowo mają Państwo możliwość podania dalszych dobrowolnych informacji o użytkowniku:

 • Państwa imię i nazwisko,
 • zdjęcie profilowe,
 • Państwa adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość, kraj) oraz
 • Państwa numer telefonu.
ii) Sprzedawca prywatny

Do zamieszczania ofert jako sprzedawca prywatny potrzebne jest konto użytkownika (patrz punkt i)). Aby opublikować ofertę na platformie, obowiązkowo wymagane jest wprowadzenie następujących danych:

 • Państwa imię i nazwisko,
 • Państwa adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
 • Państwa numer telefonu oraz
 • Państwa data urodzenia.
W przypadku rejestracji dotyczącej sprzedaży za pośrednictwem serwisu powierniczego

Aby sprzedawać swoje towary w ramach procesu Trusted Checkout, wymagana jest rejestracja jako sprzedawca prywatny na potrzeby sprzedaży za pośrednictwem serwisu powierniczego.

W ramach rejestracji dotyczącej serwisu powierniczego składają Państwo wniosek o otwarcie konta Trusted Checkout w usługach płatniczych MangoPay spółki (https://www.mangopay.com/ ) Le Leetchi Corp. S.A., (siedziba spółki przy ul. 59 Boulevard Royal L-2449 Luksemburg). To konto będzie później używane do księgowania przydzielonych Państwu wypłat w ramach usługi Trusted Checkout.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu organizacji terrorystycznych Leetchi Corp. S.A. zobowiązania jest do identyfikacji każdego sprzedawcy na podstawie podanych dokumentów i informacji.

W ramach rejestracji dotyczącej serwisu powierniczego wymagane będzie zebranie od Państwa i przekazanie Leetchi Corp. S.A. następujących danych i dokumentów:

 • Nazwisko, imię, adres e-mail, data urodzenia, obywatelstwo i kraj zamieszkania.
 • Informacje o tym, które konto bankowe należy wykorzystać do wypłat.
 • Kopia ważnego urzędowego dokumentu tożsamości:
  • W przypadku Niemców niemiecki dowód tożsamości (przód i tył), w przypadku cudzoziemców mieszkających w Niemczech lub za granicą paszport.
  • Na terenie EOG: paszport lub dowód osobisty lub prawo jazdy. Zezwolenie na pobyt dla osób z krajów trzecich.
  • Poza EOG: paszport lub prawo jazdy honorowane w USA i Kanady.
iii) Sprzedawca profesjonalny

Do zarejestrowania się jako sprzedawca profesjonalny obligatoryjnie wymagane jest podanie następujących danych:

 • nazwa Państwa firmy,
 • osoba do kontaktów (imię i nazwisko),
 • Państwa adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
 • numer telefonu,
 • aktualny adres e-mail,
 • dowolnie wybrana przez siebie nazwa użytkownika oraz
 • dowolnie wybrane przez siebie hasło.

Dodatkowo mają Państwo możliwość podania dalszych dobrowolnych informacji o użytkowniku:

 • numer faksu,
 • numer telefonu komórkowego oraz
 • adres internetowy.

c) Podczas korzystania z naszego wewnętrznego narzędzia do przekazywania powiadomień w ramach platformy

Jako zarejestrowanemu użytkownikowi oferujemy Państwu możliwość komunikowania się z nami lub ze sprzedawcą profesjonalnym/kupującym/sprzedawcą prywatnym za pośrednictwem udostępnionego na stronie internetowej, działającego w obrębie platformy wewnętrznego narzędzia do przekazywania powiadomień. W celu korzystania z wewnętrznego narzędzia do przekazywania powiadomień na platformie wymagana jest rejestracja (patrz punkt 2 b)).

W ramach korzystania z naszego wewnętrznego narzędzia do przekazywania powiadomień na platformie przesyłane przez Państwa wiadomości są przez nas automatycznie i ręcznie skanowane i analizowane. Ma to na celu

 • zapobieganie oszustwom,
 • wykrywanie działań niezgodnych z prawem i naruszeń naszych Ogólnych Warunków Handlowych
 • usprawnienie komunikacji i obsługi klientów.

Przetwarzanie danych osobowych opiera się na naszych uzasadnionych interesach zgodnie z art. 6 ust. 1, str. 1 lit. f RODO. Zgodnie z przepisami RODO przetwarzanie danych w wyżej wymienionych celach uważa się za uznany uzasadniony interes.

Wysyłanymi i odbieranymi przez Państwa wiadomościami mogą Państwo zarządzać samodzielnie i wnioskować u nas o ich usunięcie. W razie próby oszustwa, działania niezgodnego z prawem lub naruszenia naszych Ogólnych Warunków Handlowych możemy nadal przechowywać określone wiadomości nawet po złożeniu przez Państwa wniosku o ich usunięcie w oparciu o nasze uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f RODO w celach dowodowych lub dochodzenia praw i roszczeń, realizacji lub odpierania roszczeń prawnych.

d) Automatycznie tworzenie profilu klienta

W ramach korzystania z naszej platformy jako zarejestrowany użytkownik/sprzedawca dla Państwa konta użytkownika tworzymy profil klienta. Aby przesyłać Państwu tylko takie informacje, którymi mogą być Państwo zainteresowani, kategoryzujemy i uzupełniamy Państwa profil klienta o kolejne informacje. Wykorzystujemy do tego:

 • informacje o Państwa osobie (np. dane bazowe Państwa profilu klienta),
 • okres Państwa członkostwa,
 • informacje statystyczne (np. sposób, częstotliwość i intensywność korzystania ze strony internetowej) oraz
 • historię wywoływanych ofert, marek producentów i dostawców.

Wyszczególnione dane są przez nas przetwarzane w następujących celach:

 • analizy statystyczne,
 • badanie rynku,
 • umożliwienie sprawnego działania naszej platformy i jej kształtowania stosownie do potrzeb,
 • personalizacja naszych usług oraz
 • przesyłanie Państwu reklamy ukierunkowanej wyłącznie na Państwa rzeczywiste i domniemane potrzeby i w związku z tym nieobciążanie Państwa nieprzydatną reklamą.

Przetwarzanie danych osobowych opiera się na naszych uzasadnionych interesach zgodnie z art. 6 ust. 1, str. 1 lit. f RODO. Zgodnie z przepisami RODO przetwarzanie danych w wyżej wymienionych celach uważa się za uznany uzasadniony interes.

W przypadku sprzeciwu wobec tworzenia profilu użytkownika, analizowania i personalizowania naszych usług i reklam, który mogą Państwo wnieść w każdej chwili przez kliknięcie w ten link, przetwarzanie danych zostanie wstrzymane, a Państwa profil użytkownika niezwłocznie usunięty, o ile nie wyrazili Państwo zgody na dłuższy okres przechowywania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 str. 1 lit. a RODO.

Zgłoszenie sprzeciwu w każdej chwili możliwe jest również przez wysłanie wiadomości e-mail do .

e) Podczas korzystania z usługi Trusted Checkout

Aby nawiązywać i zawierać umowy kupna-sprzedaży ze sprzedawcami/sprzedawcami prywatnymi za pośrednictwem naszej usługi Trusted Checkout, najpierw należy posiadać konto użytkownika (patrz punkt 2.b)i)). Ponadto obowiązkowo wymagane jest podanie następujących danych:

 • Państwa imię i nazwisko,
 • Państwa adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
 • Państwa numer telefonu.

Wyszczególnione dane są przez nas przetwarzane w następujących celach:

 • w celu sprawdzenia i identyfikacji, kto jest kontrahentem sprzedawcy/sprzedawcy prywatnego,
 • w celu wsparcia przy zawieraniu, redagowaniu treści i finalizowaniu umów kupna-sprzedaży, a także
 • w celu skontaktowania się z Państwem w przypadku pytań.

W przypadku złożenia u sprzedawcy/sprzedawcy prywatnego zapytania ofertowego lub zawarcia z nim umowy kupna-sprzedaży przekazujemy Państwa dane osobowe w wyżej wymienionych celach także sprzedawcy/sprzedawcy prywatnemu.

Przetwarzanie Państwa wyżej wymienionych danych osobowych odbywa się na Państwa żądanie i, zgodnie z art. 6 ust. 1 str. 1 lit. b RODO, w wyżej wymienionych celach jest ono niezbędne w celi korzystania z platformy, a tym samym w celu wykonania umowy oraz przeprowadzenia czynności przedumownych.

f) Podczas subskrypcji naszego newslettera

Jeśli zgodnie z art. 6 ust. 1 str. 1 lit. a RODO udzielili Państwo na to swojej wyraźnej zgody, wykorzystujemy Państwa adres e-mail w celu regularnego przesyłania Państwu naszego spersonalizowanego newslettera. Do odbierania newslettera wystarczy podanie adresu e-mail.

Celem spersonalizowania treści newslettera na podstawie pozyskanych Państwa danych osobowych może zostać stworzony Państwa profil klienta. W sposób zautomatyzowany są przy tym przetwarzane osobiste aspekty, takie jak wynikające z zamówień skłonności do kupowania określonych produktów, zainteresowania, decyzje zakupowe, preferowany czas robienia zakupów itd., które są analizowane w taki sposób, aby przewidywać oferty mogące Państwa zainteresować. Profilowanie może ponadto odbywać się również bez Państwa zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w oparciu o uzasadnione interesy (patrz punkt 2 c)).

W określonych okolicznościach wykorzystujemy Państwa adres e-mail nawet bez Państwa wyraźnej zgody w celu przesyłania Państwu informacji o podobnych produktach naszej firmy, o ile są Państwo naszym stałym klientem i nie zgłosili Państwo sprzeciwu wobec wykorzystywania Państwa adresu e-mail. W przypadku reklamy kierowanej do stałych klientów przetwarzanie danych osobowych opiera się na naszych uzasadnionych interesach zgodnie z art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f RODO. Przetwarzanie Państwa adresu e-mail w celu przesyłania reklamy bezpośredniej uznaje się przy tym za uznany przez przepisy RODO interes prawny.

W obu przypadkach w każdej chwili możliwa jest rezygnacja, np. przez kliknięcie w link zamieszczony na końcu każdego newslettera. Zgłoszenie rezygnacji w każdej chwili możliwe jest również przez wysłanie wiadomości e-mail do .

W celu przesłania naszego newslettera korzystamy z narzędzia Mailchimp firmy The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA. Firma przystąpiła do EU-U.S. Privacy Shield.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez dostawcę można znaleźć na stronie https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Wysyłka newslettera przez naszych partnerów

Jeśli zgodnie z art. 6 ust. 1 str. 1 lit. a RODO udzielili Państwo na to swojej wyraźnej zgody, przekażemy Państwa adres e-mail do naszych partnerów, Zeitauktion GmbH, Mendelejewstr. 2, 09117 Chemnitz, Niemcy i Fratello Watches B.V., Het Kleine Loo 284, 2592CK Haga, Holandia. Nasi partnerzy używają Państwa adresu e-mail do regularnego wysyłania Państwu spersonalizowanego newslettera z ofertami, nowościami produktowymi i promocjami. Do odbierania newslettera wystarczy podanie adresu e-mail.

W każdej chwili możliwa jest rezygnacja, np. przez kliknięcie w link zamieszczony na końcu każdego newslettera. Zgłoszenie rezygnacji w każdej chwili możliwe jest również przez wysłanie wiadomości e-mail do .

g) Podczas korzystania z naszego formularza kontaktowego

W razie jakichkolwiek pytań oferujemy Państwu możliwość skontaktowania się z nami lub ze sprzedawcą profesjonalnym/sprzedawcą prywatnym za pośrednictwem udostępnionego na stronie internetowej formularza kontaktowego. Jeśli zechcą Państwo skierować pytanie do sprzedawcy profesjonalnego lub prywatnego, Państwa zapytanie kontaktowe zostanie do niego przekierowane. Do korzystania z formularza kontaktowego obowiązkowo wymagane jest podanie następujących danych:

 • aktualny adres e-mail i
 • Państwa konkretne pytanie bądź wiadomość.

Wyszczególnione dane są przez nas przetwarzane w następujących celach:

 • aby można było Państwa zidentyfikować,
 • aby można było odpowiedzieć na Państwa pytanie oraz
 • w celu ewentualnego przekierowania do właściwego sprzedawcy profesjonalnego/sprzedawcy prywatnego.

Dodatkowo celem szybszego nawiązania kontaktu mogą Państwo dobrowolnie podać swoje nazwisko i numer telefonu.

W ramach korzystania z naszego formularza kontaktowego Państwa wiadomość jest przez nas ew. skanowana i analizowana. Ma to na celu zapobieganie oszustwom oraz ogólne usprawnienie komunikacji i obsługi klientów.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na Państwa żądanie i zgodnie z art. 6 ust. 1 str. 1 lit. b RODO w wyżej wymienionych celach jest ono niezbędne do wykonania umowy oraz przeprowadzenia działań przedumownych. Ponadto przetwarzanie danych osobowych w ramach zapytania kontaktowego opiera się na naszych uzasadnionych interesach zgodnie z art. 6 ust. 1, str. 1 lit. f RODO. Wynikają one również z wyżej wymienionych celów.

Dane osobowe pozyskane przez nas w celu korzystania z formularza kontaktowego po zakończeniu przesłanego przez Państwa zapytania są automatycznie usuwane.

h) Korzystanie z czat botów

Za pośrednictwem czat bota oferujemy Państwu całodobową możliwość zadawania pytań, na które otrzymają Państwo natychmiastową odpowiedź. Ponadto można skontaktować się z nami za pomocą cyfrowego formularza.

W przypadku korzystania z pól tekstowych, wprowadzone dane, takie jak adres e-mail oraz imię i nazwisko, zostaną przez nas zarejestrowane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO.

Podczas pierwszego korzystania z czat bota użytkownik otrzymuje jednorazowo „Universally Unique Identifier” (UUID). Pozwala to w każdej chwili na kontynuację przerwanej rozmowy, wyszukiwanie lub wprowadzanie danych w czat bocie (podobnie jak w przypadku plików cookie na stronach internetowych). Jest to również zapisywane w zdarzeniach. UUID pozostaje zapisany w przeglądarce i jest przypisany do użytkownika do czasu usunięcia lokalnych danych. Aby stale doskonalić jakość czat botów, rejestrujemy zdarzenia takie jak „bot się wyświetlił” i zdarzenia kliknięcia takie jak „użytkownik kliknął na odpowiedź X”.

Dane wprowadzone za pośrednictwem czat bota zostaną zarejestrowane przez naszego administratora danych (Solvemate, Tempelhofer Ufer 1, 10961 Berlin) i udostępnione nam do analizy.

i) Podczas dodawania komentarza w naszym magazynie

W naszym magazynie na https://www.chrono24.pl/magazine/ mają Państwo możliwość pozostawienia komentarza do jednego z dostępnych tam artykułów. W celu opublikowania komentarza obowiązkowo muszą zostać podane następujące dane:

 • Państwa imię i nazwisko lub nazwa firmy,
 • aktualny adres e-mail oraz
 • komentarz.

Komentowanie artykułów jest dobrowolne. Wykorzystujemy Państwa dane osobowe celem umożliwienia publikacji Państwa komentarza i dania innym użytkownikom możliwości odpowiedzenia na niego. Państwa adres e-mail jest nam potrzebny do tego, aby mieć możliwość skontaktowania się z Państwem i monitorowania ewentualnych naruszeń prawa.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych w wyżej wymienionych celach opiera się na naszych uzasadnionych interesach zgodnie z art. 6 ust. 1, str. 1 lit. f RODO.

Aby pozostawić komentarz w naszym magazynie korzystamy z usług Disqus, firmy Disqus, 717 Market Street, Suite 700, San Francisco, CA 94103.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez dostawcę można znaleźć na stronie https://help.disqus.com/en/articles/1717103-disqus-privacy-policy.

j) Opinie klientów za pośrednictwem Trustpilot

Twoja opinia o naszych produktach i usługach jest dla nas ważna. Dlatego za pośrednictwem usługi ocen i opinii www.trustpilot.com firmy Trustpilot A/S (Pilestræde 58, 3. piętro, 1112 Kopenhaga K, Dania; zwanej dalej „Trustpilot”) oferujemy możliwość zamieszczania opinii na temat naszej platformy. Po zamieszczeniu opinii zostanie ona opublikowana na naszej stronie internetowej oraz na stronie Trustpilot. Zastrzegamy sobie jednakże możliwość usunięcia lub nieopublikowania opinii.

Po pomyślnym sfinalizowaniu zakupu otrzymasz od nas wiadomość e-mail z prośbą o dodanie opinii na temat naszej platformy oraz naszej usługi. W tej wiadomości będzie zamieszczony "Business Generated Link" platformy Trustpilot, który przeniesie się Cię do Trustpilot, gdzie możesz dodać opinię na temat swojej transakcji. "Business Generated Link" zawiera Twoje imię i nazwisko, Twój kraj pochodzenia (np. Polska), Twój adres e-mail oraz identyfikator transakcji. Po kliknięciu w ten link Twoje informacje osobowe zostaną przekazane do Trustpilot, abyśmy mogli przyporządkować Twoją opinię do Twojego zakupu i upewnić się co do autentyczności opinii.

Zawarliśmy z Trustpilot umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach korzystania z usługi ocen i opinii. Na podstawie tej umowy firma Trustpilot zapewnia, że przetwarza dane zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych i gwarantuje ochronę praw osób zainteresowanych.

Ponadto na naszej stronie internetowej mogą być publikowane opinie dodane bezpośrednio w Trustpilot, o ile jesteśmy w stanie zapewnić autentyczność opinii.

Przetwarzanie danych osobowych w ramach zamieszczenia opinii klienta za pośrednictwem Trustpilot odbywa się w oparciu o nasze uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust. 1, str. 1 lit. f RODO. W ten sposób chcemy zapewnić zgodne z zapotrzebowaniem kształtowanie naszej strony internetowej i jej bieżącą optymalizację.

Więcej szczegółów dotyczących celu i zakresu przetwarzania danych przez Trustpilot można znaleźć w Polityce prywatności Trustpilot.

k) Gromadzenie danych osobowych osób trzecich

Czasami może się zdarzyć, że użytkownicy ujawnią nam dane osobowe osób trzecich (np. upoważnieni przedstawiciele, osoby do kontaktu, rozbieżni posiadacze kont). W takich przypadkach pobierania danych osobowych nie od samego podmiotu danych, lecz jedynie od naszych użytkowników na rzecz osób trzecich, nasi kontrahenci są zobowiązani do pobierania informacji tylko w zakresie, w jakim zainteresowana strona trzecia jest tego świadoma. Obejmuje to w szczególności wiedzę o nas jako administratorze danych, a także o danych i celach ich gromadzenia. Poza tym te informacje dotyczące ochrony danych obowiązują dla zainteresowanych stron trzecich, o ile informacje te nie dotyczą tylko stron umowy. Obejmuje to w szczególności informacje o nas jako administratorze danych i naszym inspektorze ochrony danych, a także informacje o prawach osób, których dane dotyczą. Jeśli wyjątkowo otrzymamy informacje kontaktowe dotyczące zainteresowanej strony trzeciej, zostanie ona poinformowana o tym bezpośrednio przez nas. Zasadniczo jednak nie żądamy żadnych informacji kontaktowych osób trzecich. Informacje dotyczące osób trzecich będą wykorzystywane przez nas wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem (np. wymagane nawiązanie kontaktu, płatność za pośrednictwem podanych danych konta). Usunięcie danych zainteresowanych stron trzecich następuje najpóźniej po usunięciu danych określonej osoby lub jeśli ta osoba zmieni lub usunie podane informacje. Przetwarzanie danych zainteresowanych stron trzecich odbywa się na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO) w celu umożliwienia naszym partnerom umownym uzasadnione włączenie osób trzecich.

Udostępnianie danych

Państwa dane osobowe są udostępniane osobom trzecim tylko w przypadku, gdy:

 • zgodnie z art. 6 ust. 1 str. 1 lit. a RODO udzielili Państwo na to swojej wyraźnej zgody,
 • zgodnie z art. 6 ust. 1 str. 1 lit. c RODO istnieje prawny obowiązek udostępnienia danych oraz
 • udostępnienie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f RODO jest niezbędne do dochodzenia praw i roszczeń, wykonywania lub odpierania roszczeń prawnych i nie istnieje powód, aby zakładać, że mają Państwo przeważający, godny ochrony interes w nieudostępnieniu Państwa danych.

Informacje zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2 RODO
dotyczące wspólnej odpowiedzialności w przypadku przetwarzania danych osobowych

Chrono24 i nasze spółki zależne (zwane dalej wspólnie „stronami” lub „my”) współpracują ściśle w oparciu o naszą strukturę organizacyjną na wielu obszarach. W ramach działalności firmy korzystamy z jednolitych systemów EPD i prowadzimy wspólne bazy danych, w których przetwarzane są przede wszystkim dane klientów obu stron.

W związku z powyższym przetwarzamy dane osobowe sprzedawców i użytkowników platform online Chrono24 jako wspólna jednostka ponosząca odpowiedzialność zgodnie z art. 26 RODO. W oparciu o tą wspólną odpowiedzialność z uwzględnieniem odpowiednich danych osobowych zawarliśmy umowę.

Chrono24 ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych, o ile dotyczy to udostępnienia klientom systemów EPD i wewnętrznych baz danych.

Obie strony ponoszą odpowiedzialność za dostarczanie danych do wewnętrznych baz danych oraz za kontrolę wprowadzanych danych osobowych zarejestrowanych i niezarejestrowanych użytkowników platform oraz danych osobowych zarejestrowanych sprzedawców.

Przede wszystkim w ramach wspólnej odpowiedzialności uzgodniliśmy również, kto z nas wypełnia poszczególne obowiązki zgodnie z RODO. Dotyczy to zwłaszcza korzystania z praw odpowiednich osób i spełniania obowiązków przekazywania informacji zgodnie z art. 13 i art. 14 RODO.

Obie strony ustaliły, że Chrono24 opublikuje na swoich platformach informacje wymagane zgodnie z art. 13 i 14 RODO w odniesieniu do przetwarzania danych uregulowanego w ramach wspólnej odpowiedzialności oraz istotną treść warunków przetwarzania danych.

Obie strony będą się ponadto wzajemnie informować o prawach do ochrony danych, z których korzystają odpowiedni użytkownicy. Udostępniają one sobie nawzajem wszelkie informacje potrzebne do odpowiedzi na wyszukiwane informacje.

Można korzystać z praw do ochrony danych zarówno względem Chrono24 jak też względem danego sprzedawcy. Chrono24 zobowiązuje się na zapytanie odpowiednich osób spełniać ich prawa do informacji, poprawienia, usunięcia lub zablokowania ich danych osobowych.

Widoczność Państwa danych dla osób trzecich

a) Jako użytkownik i sprzedawca prywatny

Osoby trzecie nie mają wglądu do danych osobowych zapisanych na Państwa koncie użytkownika (myChrono24, patrz punkt 2.b) i) oraz ii)), jeśli nie opublikowali Państwo żadnych ofert na platformie. Jeśli jako sprzedawca prywatny publikują Państwo oferty na platformie, zarejestrowani i niezarejestrowani użytkownicy mają dostęp do Państwa danych oferenta na platformie tylko wówczas, gdy udzielili Państwo wyraźnej zgody na publikację danych na podstawie art. 6 ust. 1 str. 1 lit. a RODO.

b) Jako sprzedawca profesjonalny

Jeśli są Państwo zarejestrowani jako sprzedawca profesjonalny i publikują Państwo oferty na platformie, zarejestrowani i niezarejestrowani użytkownicy mają dostęp do Państwa danych oferenta na platformie (na podstawie punktu 2 b) iii)). Już w trakcie rejestracji oraz później w ramach swojego profilu mogą Państwo ograniczyć widoczność Państwa danych w taki sposób, że Państwa adres nie będzie wyświetlany.

Publikacja danych sprzedawcy profesjonalnego w ramach korzystania z platformy jest wymagana zgodnie z art. 6 ust. 1 str. 1 lit. b RODO celem wykonania i realizacji umowy pomiędzy Chrono24 a sprzedawcą profesjonalnym.

Pliki cookie i oznaczenia pikselowe

Na naszej stronie internetowej stosujemy tak zwane pliki cookie i oznaczenia pikselowe (znane m.in. jako technologia tracking pixels) w celu statystycznego rejestrowania aktywności na naszej stronie internetowej oraz analizowania celem optymalizacji naszej oferty (patrz punkt 6.). Przy ponownym wejściu na naszą stronę internetową umożliwiają nam one automatyczne rozpoznanie, że odwiedzili nas już Państwo.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych za pomocą plików cookie i oznaczeń pikselowych w wyżej wymienionych celach opiera się na naszych uzasadnionych interesach oraz interesach osób trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1, str. 1 lit. f RODO. W myśl przytoczonego powyżej przepisu interesy te uznaje się za uzasadnione.

a) Pliki cookie

Cookie są małymi plikami, które są automatycznie tworzone przez Państwa przeglądarkę internetową podczas odwiedzin na naszej stronie i zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym (laptopie, tablecie, smartfonie itp.). Pliki cookie nie wyrządzają żadnych szkód na Państwa urządzeniu końcowym, nie zawierają wirusów, trojanów ani innego szkodliwego oprogramowania.

W pliku cookie zapisywane są informacje generowane każdorazowo w powiązaniu z indywidualnie używanym urządzeniem końcowym. Nie oznacza to jednak, że w ten sposób bezpośrednio zyskujemy wiedzę o Państwa tożsamości.

Stosowanie plików cookie służy przede wszystkim do kształtowania naszej oferty tak, aby korzystanie z niej było przyjemniejsze. Korzystamy przykładowo z tak zwanych sesyjnych plików cookie, chociażby w celu uzyskania informacji, że odwiedzali Państwo już poszczególne podstrony naszej strony internetowej lub że logowali się Państwo już na swoim koncie użytkownika. Po opuszczeniu naszej strony pliki te są automatycznie usuwane.

Ponadto, również w celu optymalizacji użytkowania, używamy tymczasowych plików cookie, które są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym przez określony, ustalony czas. Gdy ponownie wejdą Państwo na naszą stronę, aby skorzystać z naszych usług, następuje automatyczne wykrycie Państwa wcześniejszej obecności u nas oraz dokonanych wpisów i ustawień, po to, aby nie trzeba było dokonywać ich jeszcze raz.

Większość przeglądarek internetowych akceptuje pliki cookie automatycznie. Mogą Państwo jednak skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, aby na komputerze nie były zapisywane żadne pliki cookie albo żeby przed utworzeniem nowego pliku cookie cały czas pojawiała się stosowna informacja. Całkowita dezaktywacja plików cookie może jednak doprowadzić do takiej sytuacji, że nie będą Państwo mogli korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

Wymagane
Party Cookie Lifetime
Chrono24 chronosessid 1 year Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Chrono24 hasUserAccount 1 year Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Chrono24 userAccountActivationReminder 1 year Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Chrono24 JSESSIONID 1 year Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Chrono24 appInfo 1 day Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Chrono24 c24-data 1 year Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Chrono24 c24userprefs 1 year Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Chrono24 c24-dealer-session 12 hours Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Chrono24 bannerIdsToShow 1 year Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Chrono24 editResourceTexts 1 year Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Chrono24 shippingCountryId 1 year Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Chrono24 isLostOffer 1 year Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Chrono24 dashboard_skip_profile 1 year Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Chrono24 c24-user-session 1 month Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Chrono24 c24-log-in-permanently 1 month Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Chrono24 isMobileWebsite 1 year Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Chrono24 ignoreMobileWebsite 1 year Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Chrono24 deletedWatchIds 5 minutes Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Chrono24 timezoneOffset 1 year Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Chrono24 noUserProfileTracking 1 year Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Chrono24 dealerbanner 1 year Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Chrono24 c24-tfa-phone 30 minutes Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Chrono24 c24-pwd-reset-token 30 minutes Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Chrono24 csrf-token 1 day Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Chrono24 __Host-csrf-token 1 day Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Chrono24 mobile-app-csrf-token 1 day Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Chrono24 c24-consent 1 year Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Google Tag Manager _dc_gtm_* 1 minutes Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Google Tag Manager _gid 1 day Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Riskified rskxRunCookie 10 years Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Riskified rCookie 10 years Oświadczenie o ochronie danych osobowych
CloudFlare __cfduid 1 month Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Statystyki
Party Cookie Lifetime
Chrono24 cfctGroup 1 year Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Chrono24 PSOrderTracking 30 minutes Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Chrono24 last-search-result-ids 14 days Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Chrono24 mobile-app-pu 1 year Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Chrono24 pu 1 year Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Chrono24 added_offer_sellwatchbox 1 year Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Chrono24 added_offer_sellyourwatch 1 year Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Chrono24 added_offer_uhrforum 1 year Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Chrono24 vwo_test 1 year Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Chrono24 optly_test 1 year Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Google Analytics _ga 2 years Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Google Analytics _ga_* 2 years Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Google Analytics _gat 1 minutes Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Google Analytics _gat_* 1 minutes Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Google Analytics __gads 2 years Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Google Analytics __ssid 4 years Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Facebook _fbp 3 months Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Personalizacja
Party Cookie Lifetime
Chrono24 userHistory 1 year Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Chrono24 rtFreqSearchResult 14 days Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Chrono24 rtFreqTeaser 14 days Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Chrono24 rtProductIds 14 days Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Chrono24 rtWatchIds 14 days Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Chrono24 jameslist_addwatch 1 year Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Wygoda
Party Cookie Lifetime
Google Ad Manager GoogleAdServingTest Session Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Google Ad Manager IDE 1 year Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Hotjar _hjid 1 year Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Hotjar _hjIncludedInSample 1 year Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Hotjar _hjTLDTest Session Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Hotjar _hjMinimizedPolls 1 year Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Userlike uslk_e 1 year Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Userlike uslk_s Session Oświadczenie o ochronie danych osobowych

b) Oznaczenia pikselowe

Oznaczenia pikselowe, znane także jako technologia tracking pixels, to małe pliki GIF o rozmiarze 1x1 piksela, które np. podczas odwiedzin na stronie internetowej mogą zostać ukryte w obiektach graficznych lub też w wiadomościach e-mail itp. Również oznaczenia pikselowe nie wyrządzają żadnych szkód na Państwa urządzeniu końcowym, nie zawierają wirusów, trojanów ani innego szkodliwego oprogramowania.

Oznaczenia pikselowe przesyłają informacje o Państwa adresie IP, URL referrer wcześniej odwiedzonej strony, godzinie, o której oznaczenie pikselowe było przeglądane, używanej przeglądarce oraz uprzednio zamieszczone informacje plików cookie na serwer sieciowy. Dzięki temu jesteśmy w stanie przeprowadzać pomiary zasięgu oraz inne analizy statystyczne, służące optymalizacji naszej platformy i naszej oferty.

Większość przeglądarek internetowych akceptuje oznaczenia pikselowe automatycznie. Za pomocą odpowiednich narzędzi bądź dodatków do przeglądarki możliwe jest zablokowanie używania oznaczeń pikselowych na naszych stronach (np. przy użyciu dodatku „AdBlock” dla przeglądarki Firefox).

Narzędzia analityczne

a) Narzędzia trackingowe

Wyszczególnione poniżej i stosowane przez nas działania śledzące przeprowadzane są na podstawie art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f RODO. Za pomocą stosowanych działań śledzących chcemy zapewnić zgodne z zapotrzebowaniem kształtowanie naszej strony internetowej i jej bieżącą optymalizację. Po drugie stosujemy działania śledzące w celu statystycznego rejestrowania aktywności na naszej stronie internetowej oraz w celu optymalizacji naszej oferty. W myśl przytoczonego powyżej przepisu interesy te uznaje się za uzasadnione.

Informacje o poszczególnych celach przetwarzania danych i kategoriach danych można znaleźć w odpowiednich narzędziach trackingowych.

i) Usługa Google Analytics

Celem zgodnego z zapotrzebowaniem kształtowania i bieżącego optymalizowania naszych stron korzystamy z Google Analytics, usługi analizowania ruchu na witrynach i aplikacjach świadczonej przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; zwaną dalej „Google”). W związku z tym tworzone są pseudonimizowane profile użytkowania oraz wykorzystywane są pliki cookie (patrz punkt 5). Utworzone przez plik cookie informacje na temat korzystania z niniejszej strony internetowej, takie jak

 • typ/wersja przeglądarki internetowej,
 • używany system operacyjny,
 • URL referrer (strona wcześniej odwiedzona),
 • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp do strony (adres IP),
 • godzina wysłania zapytania do serwera,

są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google podlega porozumieniu Tarcza Prywatności UE-USA (EU-US Privacy Shield), w związku z czym gwarantowany jest odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Gromadzone informacje są wykorzystywane w celu analizowania sposobu korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów na temat aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu w celach badania rynku i zgodnego z zapotrzebowaniem kształtowania stron internetowych. Informacje te w razie potrzeby są także przesyłane do podmiotów trzecich, o ile jest to nakazane przepisami prawa albo jeśli podmioty trzecie zajmują się przetwarzaniem tych danych na zlecenie. W żadnym wypadku Państwa adres IP nie występuje w połączeniu z innymi danymi Google. Adresy IP są poddawane anonimizacji, zatem niemożliwe jest ich przyporządkowanie (maskowanie IP).

Mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookie poprzez dokonanie odpowiednich ustawień oprogramowania przeglądarki internetowej; zwracamy jednak uwagę, że w takim wypadku istnieje możliwość, że nie będą Państwo mogli w pełnym zakresie korzystać z funkcji niniejszej strony internetowej.

Ponadto mogą Państwo zablokować rejestrowanie danych dotyczących Państwa aktywności na stronie generowanych przez plik cookie (łącznie z adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki dostępny pod poniższym linkiem .

Alternatywnie dla dodatku do przeglądarki, zwłaszcza w przypadku przeglądarek na mobilnych urządzeniach końcowych, możliwe jest zablokowanie rejestrowania przez Google Analytics, klikając w poniższy link . Wówczas na Państwa urządzeniu zostanie zainstalowany plik cookie opt-out, który uniemożliwi w przyszłości pozyskiwanie Państwa danych osobowych podczas wizyty na niniejszej stronie internetowej. Plik cookie opt-out działa tylko w tej przeglądarce i tylko w odniesieniu do naszej strony internetowej i zostaje zapisany na Państwa urządzeniu. Jeżeli usuną Państwo pliki cookie w tej przeglądarce, konieczne będzie ponowne zainstalowanie pliku cookie opt-out.

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych w związku z usługą Google Analytics znajdą Państwo m.in. w Pomocy Google Analytics .

ii) Śledzenie konwersji Google AdWords

W celu statystycznego rejestrowania aktywności na naszej stronie internetowej oraz w celu analizowania danych dla optymalizacji naszej oferty korzystamy ponadto z narzędzia Google do śledzenia konwersji. W trakcie tego procesu przez Google AdWords na Państwa komputerze instalowany jest plik cookie (patrz punkt 5), o ile weszli Państwo na naszą stronę internetową przez reklamę internetową Google AdWords. Google podlega porozumieniu Tarcza Prywatności UE-USA (EU-US Privacy Shield), w związku z czym gwarantowany jest odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Aktywność tego rodzaju plików cookie wygasa po 30 dniach i nie służą one do osobistej identyfikacji. Gdy użytkownik wchodzi na określone strony witryny internetowej klienta AdWords, a plik cookie jest jeszcze aktywny, Google i klient mogą uzyskać informację, że użytkownik kliknął w reklamę i został przekierowany na tę stronę internetową.

Każdy klient AdWords otrzymuje inny plik cookie. Nie ma zatem możliwości śledzenia plików cookie za pośrednictwem stron internetowych klientów AdWords. Informacje uzyskane za pomocą plików cookie do śledzenia konwersji służą do sporządzania statystyk dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na korzystanie z narzędzia do śledzenia konwersji. Klienci AdWords dowiadują się o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli w ich reklamę i zostali przekierowani na stronę z dodanym tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują oni jednak żadnych informacji, na podstawie których możliwa jest osobista identyfikacja użytkownika.

Jeśli nie chcą Państwo uczestniczyć w procesie śledzenia, mogą Państwo odmówić niezbędnego do tego zainstalowania pliku cookie – na przykład przez dokonanie odpowiedniego ustawienia przeglądarki, które całkowicie zdezaktywuje automatyczną instalację plików cookie. Wyłączenie plików cookie do śledzenia konwersji możliwe jest także poprzez takie ustawienie przeglądarki internetowej, aby pliki cookie były blokowane przez domenę „www.googleadservices.com”. Pouczenie Google o ochronie danych osobowych w zakresie śledzenia konwersji znajdą Państwo tutaj .

iii) VWO (Visual Web Optimizer)

Oprócz tego stosujemy również VWO. Jest to internetowe narzędzie analityczne firmy Wingify Software Pft. Ltd . Umożliwia nam ono przeprowadzanie testów A/B i testów wielowymiarowych , które pozwalają nam zobaczyć, która wersja naszej strony internetowej bardziej podoba się użytkownikom. W tym celu VWO używa pliku cookie (patrz punkt 5), w którym zapisywany jest m.in. Państwa adres IP. Przed przesłaniem go na serwer w Indiach zostaje on zanonimizowany przez VWO. VWO nie zapisuje i nie przetwarza przy tym żadnych atrybutów identyfikujących osobę.

W każdej chwili mogą Państwo wyłączyć rejestrowanie i przetwarzanie przez VWO danych odnoszących się do Państwa korzystania z naszej strony internetowej ze skutkiem na przyszłość. Używany jest do tego plik cookie opt-out . Zawiera on informację, że nie życzą sobie Państwo pozyskiwania danych przez VWO. Nie ma miejsca udostępnianie informacji podmiotom trzecim, chyba że istnieje w tym zakresie obowiązek prawny lub podmioty trzecie przetwarzają dane dla nas na zlecenie (np. centrum komputerowe).

Dokładniejsze informacje na temat ochrony danych osobowych w VWO oraz funkcjonowania usługi znajdą Państwo w polityce prywatności firmy .

iv) Hotjar

Poza tym korzystamy na naszej stronie z usługi analitycznej Hotjar (3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europe). Hotjar jest narzędziem służącym do analizy zachowania użytkowników na stronie. Za pomocą narzędzia Hotjar możemy dokonywać pomiarów i analiz zachowań użytkowników naszej strony internetowej (np. ruchów kursora myszy, kliknięć, wysokości przewijania itd.).

W tym celu Hotjar instaluje na urządzeniach końcowych odwiedzających stronę pliki cookie (patrz punkt 5) i może zapisywać w zanonimizowanej postaci dane odwiedzających, takie jak np. informacje o przeglądarce, systemie operacyjnym, czasie pobytu na stronie itd.

Możliwe jest zablokowanie przetwarzania tych danych przez Hotjar poprzez wyłączenie w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej korzystania z plików cookie oraz usunięcie już aktywnych plików cookie. Inną możliwością zablokowania przetwarzania danych przez Hotjar jest aktywowanie w swojej przeglądarce internetowej funkcji „Do-Not-Track”. Sposób dokonywania tych ustawień jest przedstawiony tutaj .

v) Bing Ads

Korzystamy z usługi Bing Universal Event Tracking (UET) firmy Microsoft Bing Ads. Jest to internetowa usługa analityczna świadczona przez firmę Microsoft Corporation („Microsoft”). Umożliwia nam ona śledzenie aktywności użytkowników na naszej stronie internetowej, kiedy wchodzą na nią przez reklamy Bing Ads.

Gdy wejdą Państwo na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Bing Ads, na Państwa komputerze zostanie zainstalowany plik cookie (patrz punkt 5). Na naszej stronie internetowej zintegrowany jest tag Bing UET. Jest to kod przez który w powiązaniu z plikiem cookie zapisywane są niektóre dane nieosobowe dotyczące korzystania ze strony internetowej. Do takich danych należy między innymi czas przebywania na stronie, informacja o tym, które obszary strony były wywoływane oraz przez którą reklamę użytkownicy trafiali na stronę. Nie pozyskuje się przy tym informacji o Państwa tożsamości.

Opisane wyżej informacje są przesyłane na serwer Microsoft w USA i tam przechowywane z zasady maksymalnie przez 180 dni. Microsoft podlega porozumieniu Tarcza Prywatności UE-USA (EU-US Privacy Shield), w związku z czym gwarantowany jest odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Dokładniejsze informacje na temat usług analitycznych Bing znajdą Państwo na stronie internetowej Bing.

Dokładniejsze informacje na temat ochrony danych osobowych w firmie Microsoft znajdą Państwo w Przepisach dotyczących ochrony danych osobowych firmy Microsoft .

vi) MaxMind

Celem zapobiegania oszustwom przekazujemy Państwa adres IP oraz informacje o używanym przez Państwa urządzeniu końcowym do dostawcy usług MaxMind, Inc. (14 Spring Street, 3rd Floor Waltham, MA 02451, USA, zwanego dalej „MaxMind”). Państwa dane są przy tym przesyłane na serwer MaxMind w USA i tam przechowywane. MaxMind podlega porozumieniu Tarcza Prywatności UE-USA (EU-US Privacy Shield), w związku z czym gwarantowany jest odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Dzięki tej usłudze otrzymujemy analizy statystyczne dotyczące adresów IP, używanych urządzeń i lokalizacji, na podstawie których jesteśmy w stanie wykrywać próby oszustwa i zapobiegać im.

Przetwarzanie w ten sposób Państwa danych osobowych służy wyłącznie tej funkcji. Z chwilą zakończenia korzystania ze strony dane ulegają usunięciu. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych w związku z usługą MaxMind znajdą Państwo tutaj.

W swojej przeglądarce internetowej mogą Państwo zablokować geolokalizację poprzez dokonanie odpowiednich ustawień oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim wypadku istnieje możliwość, że nie będą Państwo mogli w pełnym zakresie korzystać z funkcji niniejszej strony internetowej.

vii) Crashlytics

Nasza aplikacja mobilna korzysta z programu analitycznego Crashlytics firmy Google Ireland Limited, z siedzibą w Irlandii, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 (zwanej dalej: "Crashlytics"). Crashlytics gromadzi dane na temat korzystania z aplikacji, w szczególności dotyczące awarii systemu i błędów. Wykorzystywane są przy tym informacje o urządzeniu, wersji zainstalowanej aplikacji oraz inne informacje, które mogą pomóc w usuwaniu błędów, przede wszystkim w odniesieniu do oprogramowania i sprzętu użytkownika. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w Polityce prywatności Crashlytics: https://try.crashlytics.com/terms/privacy-policy.pdf.

Przez dokonanie odpowiednich ustawień ochrony danych w naszej aplikacji mobilnej mogą Państwo zablokować korzystanie z Crashlytics.

b) Narzędzia do targetowania

Wyszczególnione poniżej i stosowane przez nas działania w zakresie identyfikacji grup docelowych przeprowadzane są na podstawie art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f RODO. Poprzez prowadzone przez nas działania w zakresie identyfikacji grup docelowych chcemy zapewnić, aby na Państwa urządzeniach końcowych wyświetlana była wyłącznie reklama ukierunkowana na Państwa rzeczywiste i domniemane interesy. W myśl przytoczonego powyżej przepisu interesy te uznaje się za uzasadnione.

Informacje o poszczególnych celach przetwarzania danych i kategoriach danych można znaleźć w odpowiednich narzędziach do targetowania.

i) Remarketing Google AdWords

Używamy tagów remarketingowych Google. Są to usługi świadczone przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; zwaną dalej „Google”). Google stosuje pliki cookie (patrz punkt 5) zapisywane na Państwa komputerze, które umożliwiają analizowanie Państwa aktywności na stronie internetowej. Utworzone przez plik cookie informacje na temat Państwa korzystania z niniejszej strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google podlega porozumieniu Tarcza Prywatności UE-USA (EU-US Privacy Shield), w związku z czym gwarantowany jest odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Adres IP jest następnie skracany przez Google o trzy ostatnie znaki, nie jest zatem możliwe jednoznaczne przypisanie adresu IP. Google będzie korzystać z tych informacji w celu analizowania sposobu Państwa korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów na temat aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu.

Informacje te w razie potrzeby są także przesyłane przez Google do podmiotów trzecich, o ile jest to nakazane przepisami prawa albo jeśli podmioty trzecie zajmują się przetwarzaniem tych danych na zlecenie Google. Zewnętrzni dostawcy usług, łącznie z Google, zamieszczają reklamy na stronach internetowych. Zewnętrzni dostawcy usług, łącznie z Google, wykorzystują zapisane pliki cookie do zamieszczania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika na niniejszej stronie internetowej. Google w żadnym wypadku nie będzie wykorzystywać Państwa adresu IP w połączeniu z innymi danymi Google. W każdej chwili można zgłosić sprzeciw wobec pozyskiwania i przechowywania danych ze skutkiem na przyszłość. Mogą Państwo wyłączyć wykorzystywanie plików cookie przez Google, wywołując stronę do wyłączania reklam Google.

Zwracamy jednak uwagę, że w takim wypadku istnieje możliwość, że nie będą Państwo mogli w pełnym zakresie korzystać z funkcji niniejszej strony internetowej. Korzystając z niniejszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych przez Google w wyżej opisany sposób oraz w wyżej wymienionym celu. Więcej informacji na temat przepisów firmy Google znajdą Państwo tutaj .

ii) Google Double Click

Na naszej stronie internetowej pozyskiwane i analizowane są z wykorzystaniem plików cookie (patrz punkt 5) informacje w celu optymalizacji wyświetleń reklamy. Korzystamy przy tym z technologii targetowania Google Inc. (Double Click, Double Click Exchange Buyer, Double Click Bid Manager). Dzięki tym technologiom możemy w sposób ukierunkowany docierać do grup docelowych z reklamą indywidualnie dobraną do konkretnych zainteresowań. Stosowane pliki cookie gromadzą na przykład informacje o tym, którymi z naszych produktów byli Państwo zainteresowani. Na podstawie tych informacji możemy nawet na stronach podmiotów trzecich wyświetlać dla Państwa oferty zorientowane specjalnie na Państwa zainteresowania, wynikające z Państwa dotychczasowego zachowania jako użytkownika. Rejestrowanie i analizowanie Państwa zachowań użytkownika odbywa się wyłącznie w sposób spseudonimizowany i nie daje nam możliwości zidentyfikowania Państwa. W szczególności zaś informacje te nie występują w powiązaniu z Państwa danymi osobowymi.

Google podlega porozumieniu Tarcza Prywatności UE-USA (EU-US Privacy Shield), w związku z czym gwarantowany jest odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Wykorzystywany plik cookie zostaje automatycznie usunięty po upływie 30 dni.

Oprócz tego mogą Państwo dokonywać ustawień w zakresie wyświetlania reklamy odnoszącej się do konkretnych zainteresowań, korzystając także z Menedżera reklam Google .

Więcej informacji oraz przepisy o ochronie danych osobowych dotyczące reklamy i Google znajdą Państwo w Polityce prywatności i Warunkach korzystania z usług Google .

iii) Facebook Custom Audiences – niestandardowe grupy odbiorców

Oprócz tego używamy również funkcji Facebook Website Custom Audiences firmy Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland). Jest to usługa analityczna oferowana na Facebooku. Dzięki niej możemy skierować naszą indywidualnie dostosowaną i zorientowaną na konkretne zainteresowania reklamę do określonych grup spseudonimizowanych użytkowników naszej strony internetowej, którzy także korzystają z Facebooka.

Na naszej stronie internetowej zintegrowane jest oznaczenie pikselowe Facebook Custom Audience. Jest to kod Java Script, przez który zapisywane są dane nieosobowe dotyczące korzystania ze strony internetowej. Do takich danych należy Państwa adres IP, używana przeglądarka internetowa oraz strona wyjściowa i docelowa. Informacje te są przesyłane na serwer firmy Facebook w USA. Facebook podlega porozumieniu Tarcza Prywatności UE-USA (EU-US Privacy Shield), w związku z czym gwarantowany jest odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Tam następuje automatyczna synchronizacja danych celem sprawdzenia, czy zapisali Państwo plik cookie Facebook. Na podstawie pliku cookie Facebook dokonywane jest automatyczne ustalenie, czy należą Państwo do interesującej nas grupy docelowej. Jeżeli należą Państwo do grupy docelowej, wówczas na Facebooku będą Państwu wyświetlane przez nas odpowiednie reklamy. W toku tego procesu w wyniku synchronizacji danych nie zostaną Państwo osobiście zidentyfikowani ani przez nas ani przez firmę Facebook.

Na stronie firmy Facebook mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec korzystania z usługi Custom Audiences. Po zalogowaniu się na Państwa koncie na Facebooku można wejść do ustawień ogłoszeń reklamowych.

Dokładniejsze informacje na temat ochrony danych osobowych w firmie Facebook znajdą Państwo w Polityce ochrony danych osobowych firmy Facebook .

iv) Criteo

Na niniejszej stronie internetowej w celach marketingowych i optymalizacyjnych gromadzone i przechowywane są dane z zastosowaniem technologii firmy Criteo SA (32 Rue Blanche, 75009 Paris, Francja). Wspólnie z Criteo określamy cele i środki przetwarzania danych i tym samym wspólnie odpowiadamy za przetwarzanie danych.

Technologie firmy Criteo umożliwiają ocenianie naszych kampanii i treści reklamowych. Z tych danych mogą być tworzone spseudonimizowane profile użytkownika. W tym celu wykorzystywane są pliki cookie. Bez osobno udzielonej zgody osoby zainteresowanej dane pozyskiwane za pomocą technologii Criteo nie będą używane do osobistej identyfikacji osoby odwiedzającej niniejszą stronę internetową i nie będą występowały w połączeniu z danymi osobowymi osoby ukrytej pod pseudonimem. Criteo analizuje na podstawie algorytmu zachowania internautów w sieci i może następnie wyświetlać na innych stronach internetowych (tzw. publisherach) ukierunkowane informacje o polecanych produktach w postaci spersonalizowanych banerów reklamowych. W żaden inny sposób dane nie są wykorzystywane ani udostępniane podmiotom trzecim. Więcej informacji na temat technologii Criteo znajdą Państwo w Polityce ochrony danych osobowych Criteo .

W wyniku stosowania technologii Criteo wczytywane są dodatkowe oznaczenia pikselowe kontrahentów, z którymi współpracuje firma Criteo. Zestawienie wszystkich publisherów i sieci, z których ładowane oznaczenia pikselowe znajdą Państwo tutaj .

W każdej chwili mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec analizowania przez nas Państwa zachowań w sieci. Pod poniższym linkiem Criteo znajdą Państwo instrukcję objaśniającą, w jaki sposób wyłączyć usługę Criteo.

Należy pamiętać, że po ewentualnym wyłączeniu wyświetlania spersonalizowanych reklam Criteo oraz innych partnerów reklamowych będą Państwo nadal otrzymywali reklamy, które jednak będą mniej dopasowane do Państwa zainteresowań/zachowań w sieci.

v) CrossEngage

Na naszej stronie internetowej przez naszego dostawcę usług CrossEngage GmbH (Bertha-Benz-Str. 5, 10557 Berlin) pozyskiwane i analizowane są z wykorzystaniem plików cookie (patrz punkt 5) informacje na temat Państwa zachowań jako użytkowników naszej strony internetowej. Dzięki temu możemy planować nasze działania marketingowe optymalnie w oparciu o Państwa rzeczywiste lub domniemane zainteresowania i mamy możliwość wyświetlania ich na innych stronach internetowych czy też w pozostałych kanałach reklamy.

Jeżeli nie wyrażają Państwo na to zgody, mogą Państwo zablokować ten proces, zgłaszając pocztą elektroniczną na adres optout@crossengage.io swój sprzeciw wobec tego sposobu pozyskiwania i wykorzystywania danych ze skutkiem na przyszłość. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych w powiązaniu z usługami CrossEngage znajdą Państwo tutaj .

Wtyczki mediów społecznościowych

Na naszej stronie internetowej na podstawie art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f RODO korzystamy z wtyczek społecznościowych sieci Facebook, Twitter i Instagram, aby za ich pośrednictwem zwiększać rozpoznawalność naszej firmy. W myśl przepisów RODO stojący za tym cel reklamowy należy uznać za uzasadniony interes. Odpowiedzialność za działalność zgodną z wymogami ochrony danych winna być zapewniona przez poszczególnych dostawców usług.

Integracja przycisków mediów społecznościowych odbywa się z zastosowaniem naszego własnego rozwiązania, które zapobiega takiej sytuacji, że nawiązywane jest połączenie z siecią społecznościową tylko dlatego, że wywołali Państwo stronę internetową zawierającą przycisk danego medium społecznościowego, nie aktywując go uprzednio. Oznacza to, że informacje będą przekazywane do sieci społecznościowej dopiero wówczas, gdy taki przycisk zostanie przez Państwa użyty.

a) Facebook

Na naszej platformie używamy wtyczek mediów społecznościowych firmy Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland), aby wpływać na bardziej spersonalizowany sposób korzystania z niej. W tym celu korzystamy z przycisku „LUBIĘ TO” lub „UDOSTĘPNIJ”. Odnosi się to do oferty Facebooka.

Jeśli wywołają Państwo jedną ze stron naszego serwisu internetowego zawierającą taką wtyczkę i samodzielnie aktywują Państwo tę wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki zostanie przekazana przez Facebook bezpośrednio do Państwa przeglądarki i zintegrowana przez przeglądarkę na stronie internetowej.

Dzięki integracji wtyczki Facebook otrzyma informację, że Państwa przeglądarka wywołała odpowiednią stronę naszego serwisu internetowego, nawet jeśli nie posiadają Państwo konta na Facebooku albo akurat w tym momencie nie są Państwo zalogowani na Facebooku. Ta informacja (łącznie z adresem IP) jest przesyłana przez Państwa przeglądarkę internetową bezpośrednio na serwer firmy Facebook w USA i tam przechowywana.

Gdy są Państwo zalogowani na Facebooku, Facebook może bezpośrednio przyporządkować Państwa odwiedziny na naszej stronie internetowej do Państwa konta na Facebooku. Podczas prowadzenia interakcji z wtyczkami, na przykład naciskając przyciski „LUBIĘ TO” lub „UDOSTĘPNIJ”, odpowiednia informacja również zostanie przesłana bezpośrednio na serwer firmy Facebook i tam zapisana. Informacje te są ponadto publikowane na Facebooku i pokazywane Państwa znajomym na Facebooku.

Facebook może wykorzystywać te informacje do reklamy, badań rynkowych oraz zgodnego z zapotrzebowaniem kształtowania stron Facebooka. W tym celu Facebook tworzy profile użytkowania, zainteresowań i relacji, przykładowo po to, aby analizować Państwa korzystanie z naszej strony internetowej pod kątem reklam wyświetlanych Państwu na Facebooku, informować innych użytkowników Facebooka o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej oraz świadczyć inne usługi związane z korzystaniem z Facebooka.

Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby Facebook przyporządkowywał dane gromadzone przez nas w naszym serwisie internetowym Państwa kontu na Facebooku, przed wejściem na naszą stronę internetową muszą Państwo wylogować się z Facebooka.

Informacje na temat celu i zakresu pozyskiwania danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Facebook, a także związanych z tym Państwa praw i możliwości ustawień, mających na celu ochronę Państwa sfery prywatnej znajdą Państwo w Informacjach o ochronie danych osobowych firmy Facebook.

b) Twitter

Na naszych stronach internetowych są zintegrowane wtyczki sieci przesyłania krótkich wiadomości tekstowych firmy Twitter International Company (One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Ireland; zwanej dalej „Twitter”). Wtyczki Twittera (przycisk Tweet) można rozpoznać po logo Twittera na naszej stronie. Zestawienie przycisków Tweet znajdą Państwo tutaj .

Jeśli wywołają Państwo jedną ze stron naszego serwisu internetowego zawierającą taką wtyczkę i samodzielnie aktywują Państwo tę wtyczkę, nastąpi nawiązanie bezpośredniego połączenia z serwerami Twittera. Dzięki temu Twitter otrzymuje informację, że Państwa adres IP odwiedził naszą stronę internetową. Gdy klikną Państwo w przycisk Twittera „Tweet”, będąc w tym czasie zalogowanym na swoim koncie na Twitterze, mogą Państwo zalinkować treści naszych stron na swoim profilu na Twitterze. W ten sposób Twitter może przyporządkować odwiedziny na naszych stronach do Państwa konta użytkownika. Zwracamy uwagę na fakt, że jako dostawca stron nie otrzymujemy żadnych informacji na temat treści przesyłanych danych oraz ich wykorzystywania przez firmę Twitter.

Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby firma Twitter mogła przyporządkowywać odwiedziny na naszych stronach, proszę wylogować się ze swojego konta użytkownika na Twitterze.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w Polityce prywatności firmy Twitter .

c) Instagram

Na naszej stronie internetowej używane są również tak zwane wtyczki społecznościowe („wtyczki)” Instagrama, którego operatorem jest firma Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram”).

Wtyczki są oznakowane logo Instagrama, przykładowo w postaci „aparatu fotograficznego Instagrama”.

Jeśli wywołają Państwo jedną ze stron naszego serwisu internetowego zawierającą taką wtyczkę i samodzielnie aktywują Państwo tę wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami firmy Instagram. Zawartość wtyczki zostanie przekazana przez Instagram bezpośrednio do Państwa przeglądarki i zintegrowana na stronie internetowej. Dzięki integracji wtyczki Instagram otrzyma informację, że Państwa przeglądarka wywołała odpowiednią stronę naszego serwisu internetowego, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu na Instagramie albo akurat w tym momencie nie są Państwo zalogowani na Instagramie.

Ta informacja (łącznie z adresem IP) jest przesyłana przez Państwa przeglądarkę internetową bezpośrednio na serwer firmy Instagram w USA i tam przechowywana. Gdy są Państwo zalogowani na Instagramie, Instagram może bezpośrednio przyporządkować Państwa odwiedziny na naszej stronie internetowej do Państwa konta na Instagramie. Podczas prowadzenia interakcji z wtyczkami, na przykład naciskając przycisk „Instagram”, odpowiednia informacja również zostanie przesłana bezpośrednio na serwer firmy Instagram i tam zapisana.

Poza tym informacje te są publikowane na Państwa koncie na Instagramie i pokazywane tam Państwa kontaktom.

Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby firma Instagram przyporządkowywała dane gromadzone za pośrednictwem naszego serwisu internetowego bezpośrednio do Państwa konta na Instagramie, przed wejściem na naszą stronę internetową muszą Państwo wylogować się z Instagrama.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w Polityce prywatności firmy Instagram.

Narzędzie do wysyłania wiadomości e-mail

W celu wysyłania e-maili transakcyjnych i usługowych przekażemy Państwa adres e-mail dostawcom usług e-mail. Korzystamy z następujących dostawców usług:

a) Mailgun

Używamy narzędzia Mailgun firmy Mailgun Technologies, Inc., 535 Mission St., San Francisco, CA 94105, USA. Firma przystąpiła do EU-U.S. Privacy Shield i tym samym poddaje się podobnej regulacji UE dotyczącej ochrony danych.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez dostawcę można znaleźć na stronie https://www.mailgun.com/privacy-policy.

b) Sparkpost

Korzystamy z narzędzia Sparkpost firmy Message Systems Inc., 301 Howard St. Suite 1330 San Francisco, CA 94105, USA. Firma przystąpiła do EU-U.S. Privacy Shield i tym samym poddaje się podobnej regulacji UE dotyczącej ochrony danych.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez dostawcę można znaleźć na stronie https://www.sparkpost.com/policies/privacy/.

Przetwarzanie danych w kontekście wysyłania e-maili dotyczących transakcji i usług odbywa się na podstawie naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. W ten sposób chcemy zapewnić wynikającą z potrzeb automatyzację procesów komunikacyjnych, zwłaszcza w przypadku działań zainicjowanych przez Państwa, lub jak najszybciej przekazać Państwu informacje istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa.

Rozwiązania w zakresie zapobiegania oszustwom

Chcemy, aby handel na Chrono24 był dla Ciebie jak najbezpieczniejszy. Właśnie dlatego w celu zapobiegania oszustwom korzystamy z rozwiązań wyspecjalizowanych w tym zakresie dostawców usług, uzyskując od nich odpowiednie informacje w związku z transakcjami dokonywanymi na Chrono24. Przetwarzane są między innymi adres IP urządzenia końcowego, które uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej, a także dalsze informacje związane ze sposobem korzystania z Chrono24. Przypisanie do konkretnego użytkownika nie jest przez nas możliwe. Dzieje się tak tylko wtedy, gdy informacje budzą podejrzenia nieuczciwego zachowania. W razie potrzeby wyspecjalizowanymi usługodawcami są firmy z siedzibą w USA. Odpowiedniego wyboru dokonuje się tylko w odniesieniu do dostawców usług, którzy są certyfikowani zgodnie z tzw. Programem Tarczy Prywatności EU-US. Gwarantuje to, że współpracujemy tylko z dostawcami usług, którzy spełniają poziom ochrony danych wymagany w UE. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Zapobieganie oszustwom na koszt naszych klientów, ale także na nasz koszt, jest wyraźnie uznane przez RODO za uzasadniony interes.

IDnow

To identify users on our platform we use the AutoIdent solution from IDnow (Auenstraße 100, 80469 Munich, Germany). This is a verification app that uses a smartphone camera to capture the end user's ID document and thus carries out online verification. The following personal data is collected:

 • First name
 • Last name
 • Birthday
 • ID card number
 • Video recordings of the face

Furthermore, personal data of the identity card is collected, which serves to confirm the identity of the user beyond any doubt.

The AutoIdent solution is not a fully automated process. As soon as the verification app detects discrepancies, the data is manually checked again by employees of IDnow.

We have a data processing agreement with IDnow for the use of the AutoIdent solution. Through this agreement, IDnow assures that it will process the data in accordance with the General Data Protection Regulation and ensure the protection of the data subject’s rights.

The personal data is collected in accordance with Art. 6 Para. 1 S.1 letter b DSGVO as a pre-contractual measure.

In addition, the data collection is processed on the basis of Art. 6 para. 1 sentence 1 letter f DSGVO. The legitimate interest here lies in the general increase in the security of the marketplace.

All information collected by us is subject to the data protection regulations. We use all information exclusively for verification and identification of users.

Prawa osoby zainteresowanej

Przysługują Państwu następujące prawa:

 • na podstawie art. 7 ust. 3 RODO Państwa raz udzielona zgoda w każdej chwili może nam zostać cofnięta. Skutkuje to tym, że w przyszłości nie będziemy mogli kontynuować przetwarzania danych opartego na tej zgodzie;
 • zgodnie z art. 15 RODO mogą Państwo żądać informacji o przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych. W szczególności mogą Państwo zażądać informacji o celach przetwarzania danych, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym Państwa dane były lub będą ujawniane, planowanym okresie przechowywania danych, o istnieniu prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, istnieniu prawa do złożenia skargi, o pochodzeniu Państwa danych, o ile nie są one pozyskiwane u nas, oraz o istnieniu zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, łącznie z profilowaniem i ew. przejrzystych informacji na temat odnośnych szczegółów;
 • na podstawie art. 16 RODO mogą Państwo zażądać bezzwłocznego sprostowania nieprawdziwych lub uzupełnienia przechowywanych u nas Państwa danych osobowych;
 • zgodnie z art. 17 RODO mogą Państwo zażądać usunięcia przechowywanych u nas Państwa danych osobowych, o ile ich przetwarzanie nie jest konieczne do korzystania z prawa do swobodnego wyrażania opinii i informacji, do wywiązania się z obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub do dochodzenia, realizacji lub odpierania roszczeń prawnych;
 • zgodnie z art. 18 RODO mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli zaprzeczają Państwo prawdziwości danych, ich przetwarzanie jest nielegalne, jednak Państwo odmawiają ich usunięcia, a nam te dane nie są już potrzebne, jednakże Państwo potrzebują ich w celu dochodzenia, realizacji lub odpierania roszczeń prawnych bądź zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO;
 • zgodnie z art. 20 RODO mają Państwo prawo do otrzymania udostępnionych nam Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i czytelnym dla komputera formacie lub mogą Państwo zażądać przekazania tych danych innej jednostce odpowiedzialnej oraz
 • zgodnie z art. 77 RODO mogą Państwo złożyć skargę w instytucji nadzoru. Z reguły w tym celu mogą Państwo zwrócić się do instytucji nadzoru właściwej dla Państwa miejsca zwyczajowego pobytu lub miejsca pracy albo siedziby naszej firmy.

Prawo do sprzeciwu

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane w oparciu o uzasadnione interesy na podstawie art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f RODO, mają Państwo na podstawie art. 21 RODO prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile istnieją ku temu powody wynikające z Państwa szczególnej sytuacji lub jeśli sprzeciw skierowany jest przeciwko reklamie bezpośredniej. W tym ostatnim przypadku mają Państwo ogólne prawo do sprzeciwu, które jest realizowane bez podawania szczególnej sytuacji.

Jeśli zechcą Państwo zrobić użytek ze swojego prawa do sprzeciwu, wystarczy wysłać wiadomość e-mail do .

Bezpieczeństwo danych

Na naszej stronie internetowej stosujemy rozpowszechnioną metodę ochrony danych TLS (Transport Layer Security), każdorazowo w połączeniu z najwyższym stopniem szyfrowania danych obsługiwanym przez Państwa przeglądarkę internetową. TLS jest bezpiecznym i wypróbowanym standardem znajdującym również zastosowanie np. w bankowości internetowej. Połączenie TLS można rozpoznać między innymi po literze s dołączonej do http (a więc https://..) w pasku adresów Państwa przeglądarki internetowej lub po symbolu kłódki w dolnej części widoku przeglądarki.

Posługujemy się ponadto odpowiednimi technicznymi i organizacyjnymi środkami bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane osobowe przed manipulacjami, częściową lub całkowitą ich utratą oraz przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologii.

Po zarejestrowaniu się u nas jako użytkownik dostęp do Państwa konta użytkownika jest możliwy za każdym razem tylko po wprowadzeniu Państwa osobistego hasła. Swoje dane dostępu powinni Państwo traktować zawsze poufnie i zamykać okno przeglądarki po zakończeniu komunikowania się z nami, zwłaszcza, gdy korzystają Państwo z komputera wspólnie z innymi osobami.

Równie poważnie traktujemy także wewnątrzfirmową ochronę danych. Nasi pracownicy i działające na nasze zlecenie przedsiębiorstwa usługowe zostali zobowiązani przez nas do zachowania poufności i przestrzegania przepisów prawa o ochronie danych osobowych.

Aktualność i zmiana niniejszej Polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności jest aktualnie obowiązująca według stanu z marzec 2020 r.

Ze względu na rozwijanie naszej strony internetowej lub odnośne oferty lub z powodu zmiany wymogów prawnych bądź urzędowych może być konieczne wprowadzenie zmian w niniejszej Polityce prywatności. Polityka prywatności w jej aktualnym brzmieniu może zostać w każdej chwili wywołana przez Państwa na stronie internetowej pod
https://www.chrono24.pl/info/datenschutz.htm
i wydrukowana.

vatta